Skip to content

Yleiset ja yksityisyyden suojaa koskevat ehdot

Yleiset ja yksityisyyden suojaa koskevat ehdot

Näitä European Foods OÜ:n, rekisteritunnus 12548039, (jäljempänä ICONFIT) osto- ja myyntiehtoja (jäljempänä ehdot) sovelletaan kaikkiin yksityishenkilöihin (jäljempänä ostaja), jotka ostavat tavaroita tai tilaavat palveluja ICONFIT-verkkokaupan (jäljempänä verkkokauppa) kautta.

Maksamalla tilauksen tällä sivulla Ostaja vahvistaa hyväksyvänsä nämä yleiset ehdot.

ICONFITilla on oikeus muuttaa tai täydentää ehtoja ja hinnastoa ilman ennakkoilmoitusta. Mainituista muutoksista ja lisäyksistä ilmoitetaan verkkosivuilla www.iconfit.eu ja ne tulevat voimaan julkaisuhetkestä alkaen.

Kaikki ostajan henkilötiedot, jotka tulivat tietoon ICONFITin verkkokaupassa käynnin ja ostosten tekemisen aikana, ovat luottamuksellisia. Syöttämällä tietoja verkkokauppaan Ostaja antaa oikeuden kerätä ja käsitellä Ostajan henkilötietoja (yrityksen nimi, nimi, yhteystietona oleva puhelinnumero, tavaran toimitus- ja/tai rekisteröintiosoite, sähköpostiosoite jne.) ja välittää Ostajan henkilötiedot tavaran toimituksen suorittavalle kuljetusyhtiölle (esimerkiksi DPD, Itella, Omniva jne.). Maksekeskus AS:n / MakeCommercen salattu tiedonsiirtokanava takaa Ostajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden.

ICONFITilla on oikeus käyttää Ostajan sähköpostiosoitetta mainos- ja muiden uutisten ja kampanjoiden lähettämiseen sähköpostitse, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa verkkosivustolla. Ostaja voi kieltäytyä sähköpostiviesteistä klikkaamalla vastaanotetussa sähköpostiviestissä olevaa vastaavaa kieltäytymislinkkiä.

Näiden ehtojen lisäksi verkkokaupasta ostetuista tuotteista syntyviin oikeussuhteisiin sovelletaan velvoiteoikeuslakia (jäljempänä VÕS), kuluttajansuojalakia (jäljempänä TKS) ja muuta Viron tasavallassa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Verkkokaupasta tehtävän tilauksen loppuunsaattaminen tapahtuu seuraavasti

Ostaja lisää haluamansa tuotteet ostoskoriin. Ostaja painaa ostoskorisivulla olevaa "Check Out"-painiketta tai ostoskorin sisällön näyttävää tietopainiketta tilauksen loppuunsaattamiseksi. Ostaja tarkistaa tietonsa (nimi, sähköpostiosoite, osoite ja matkapuhelinnumero), valitsee toimitustavan, valitsee sopivan verkkopankki- tai korttimaksun maksua varten ja tarkistaa ostoksen summan.

Kun ostaja on varmistanut, että tiedot ovat oikein, hän rastittaa sivun alareunassa olevan kohdan "Olen lukenut ja hyväksyn myyjän yleiset ja yksityisyyden suojaa koskevat ehdot" ja painaa "Maksu"-painiketta.

Tavaroiden toimitus

Ostaja voi valita tavaroiden toimitustavan. Toimitusvaihtoehdot ja hinnoittelu on kuvattu "Toimitus"-sivullamme, johon pääsee ylävalikosta.

ICONFIT hyväksyy maksut vain euroina (EUR) ja tarjoaa seuraavat vaihtoehdot tavaroiden maksamiseen:

- suoraan Maksukeskuksen pankkilinkkien kautta (Swedbank, SEB, Nordea, LHV, Krediidipankki ja korttimaksut);

Ostajan verkkokaupassa ennakkoon maksamat tilaukset käsitellään vastaanottohetkestä alkaen arkipäivisin klo 09:00-17:00.

Takaamme, että tavarat lähetetään viimeistään 2 työpäivän kuluessa. Lähetämme kuitenkin yleensä kaikki ennen klo 13.00 arkipäivisin tehdyt tilaukset samana päivänä.

Myyntisopimuksen peruuttaminen ja tavaroiden palauttaminen

ICONFITilla on oikeus peruuttaa verkkokaupan kautta solmittu myyntisopimus ilman seuraamuksia ja olla tarjoamatta palvelua tai toimittamatta tilattuja tavaroita seuraavissa tapauksissa:

- Tuote on loppunut varastosta

- Tavaran hinta tai ominaisuudet on esitetty verkkokaupassa virheellisesti verkkokaupan järjestelmävirheen vuoksi.

Jos ICONFIT ei pysty täyttämään verkkokaupassa tehtyä tilausta, ostajalle ilmoitetaan tästä kahden työpäivän kuluessa tilauksen yhteydessä ilmoitetun yhteystietopuhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen kautta. Ostajan maksama ennakkomaksu palautetaan 3 arkipäivän kuluessa, ellei ostajan kanssa toisin sovita.

Jos tavara ei täytä vaatimuksia tai on viallinen, ostajalla on oikeus vaatia ICONFITia korvaamaan tavara vaatimukset täyttävällä ja/tai virheettömällä tavaralla tai perua myyntisopimus ja palauttaa vaatimustenvastainen tavara ICONFITin kustannuksella. Ostettuja tavaroita ei voida palauttaa, jos ne on valmistettu ostajan henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen ja ostajan esittämien ehtojen mukaisesti.

ICONFIT ei ole vastuussa ilmenneistä tuotevirheistä:

- jotka johtuvat käytöstä, joka ei ole ollut ohjeiden ja/tai suositusten mukaista;

- jotka johtuvat siitä, että ostaja ei ole varastoinut tuotetta ohjeiden ja/tai suositusten mukaisesti;

- johtuen ostajan tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamista vahingoista;

Kuluttajakaupan osalta kauppasopimuksen purkamiseen ja vaatimustenvastaisen tuotteen palauttamiseen sovelletaan asiaa koskevia velvoiteoikeuslain säännöksiä. Oikeus peruuttaa myyntisopimus 14 päivän kuluessa elintarvikehygieenisistä syistä ei koske elintarviketuotetta, eikä ICONFIT voi saattaa palautettua tuotetta uudelleen myyntiin.

ICONFIT suostuu peruuttamaan myyntisopimuksen vain silloin, kun tavarasta annetut tiedot eivät ole olleet oikeita tai asiakkaalle on lähetetty tilauksen vastainen tavara. Ostajan on lähetettävä vapaamuotoinen hakemus ICONFITin sähköpostiosoitteeseen info@iconfit.eu 3 työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää tiedot palautettavista tavaroista, palautuksen syy ja tilausnumero.

Jos palautetaan tavaroita, jotka eivät täytä vaatimuksia, tavaroista maksettu summa palautuskuljetuskustannuksineen siirretään ostajan pankkitilille (samalle tilille, jolta tilaus alun perin maksettiin) viimeistään 5 päivän kuluessa tilauksen peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta, edellyttäen, että palautetut tavarat ovat saapuneet ICONFITille.

Jos tavaran palauttamisen jälkeen ICONFITin suorittaman tavaran kunnon tarkastuksen tuloksena on käynyt ilmi, että palautuksen kohteena olevaa tavaraa on käytetty tai sen kunto on huonontunut, ostajan on korvattava tavaran arvon aleneminen. ICONFIT voi esittää tätä koskevan vaatimuksen 30 päivän kuluessa tuotteen palauttamisesta, ja Ostaja on velvollinen korvaamaan tuotteen arvon alenemisen.

Jos Ostaja ei hyväksy kuittausilmoituksessa esitettyä arvonalennusta, Ostajalla on oikeus käyttää riippumatonta asiantuntijaa tuotteen arvonalennuksen määrittämiseksi. Asiantuntijapalveluun liittyvät kustannukset jaetaan puoliksi ostajan ja ICONFITin kesken, paitsi siinä tapauksessa, että jommankumman osapuolen kanta osoittautuu ilmeisen perusteettomaksi. Tällaisessa tapauksessa asiantuntijalausuntoon liittyvistä kustannuksista vastaa se osapuoli, jonka kanta oli ilmeisen perusteeton.

Korttimaksujen osalta palautus tehdään vain samalle kortille, jolla maksu on suoritettu.

Vastuu

ICONFIT on vastuussa ostajalle ja ostaja on vastuussa ICONFITille vahingosta, joka aiheutuu toiselle osapuolelle näiden ehtojen rikkomisesta Viron tasavallassa voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa ja siinä laajuudessa.

ICONFIT on vastuullinen henkilötietojen käsittelijä, ICONFIT välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS / MakeCommerce.

ICONFITin ja ostajan väliset riidat, jotka syntyvät tuotteiden ostamisen aikana verkkokaupasta, ratkaistaan neuvotteluin. Jos sopimukseen ei päästä, Ostajalla on oikeus valittaa Harjun lääninoikeuteen oikeuksiensa suojaamiseksi tai tehdä valitus kuluttajavalituslautakunnan kautta kuluttajavalituslautakunnalle. Yhteydenotto lautakuntaan on kuluttajalle maksuton ja kaupan arvon on oltava yli 20 euroa. Kuluttaja voi tehdä valituksen itse tai edustajan välityksellä. Kuluttajansuojalautakunnan tiedot löytyvät kuluttajansuojaneuvoston verkkosivuilta, Euroopan unionin jäsenvaltioissa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi voi ottaa yhteyttä Euroopan unionin kuluttajaneuvontaan.

Tietosuojaperiaatteet

  1. Yleiset määräykset 1.1. Tässä tietosuojakäytännössä säännellään henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja tallentamista koskevia periaatteita. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietojen rekisterinpitäjä European Foods OÜ (jäljempänä tietojen käsittelijä). 1.2. Tietosuojaselosteessa tarkoitettu rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja henkilötietojen käsittelijä käsittelee. 1.3. Tietosuojaselosteessa tarkoitettu asiakas on henkilö, joka ostaa tavaroita tai palveluita henkilötietojen käsittelijän verkkosivustolta. 1.4. Tietojen käsittelijä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa tietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojen käsittelijä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön säännösten mukaisesti.
  2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen 2.1. Henkilötietojen käsittely ja säilyttäminen. Henkilötiedot, joita henkilötietojen käsittelijä kerää, käsittelee ja säilyttää, kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta. 2.2. Jakamalla henkilötietonsa rekisteröity antaa henkilötietojen käsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida henkilötietoja tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti henkilötietojen käsittelijän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolta. 2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoisesti väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan välittömästi tietojen käsittelijälle annettujen tietojen muutoksista. 2.4. Tietojen käsittelijä ei ole vastuussa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että rekisteröity on antanut vääriä tietoja.

  1. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely 3.1. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely. Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja: 3.1.1. Etu- ja sukunimi; 3.1.2. Puhelinnumero; 3.1.3. Sähköpostiosoite; 3.1.4. Toimitusosoite; 3.2. Edellä mainittujen lisäksi tietojen käsittelijällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä. 3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on henkilötietojen suojaa koskevan yleisen asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta: a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten; b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn osallistuessa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai ennen sopimuksen tekemistä toteutettavien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnön mukaisesti; c) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi; f) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojeltava, ovat tätä etua tärkeämpiä kuin rekisteröidyn etu, erityisesti jos rekisteröity on lapsi. 3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti: 3.4.1. Käsittelyn tarkoitus - turvallisuus Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - laissa määriteltyjen määräaikojen mukaisesti 3.4.2. Henkilötietojen käsittelytarkoitus - turvallisuus ja suojaaminen Käsittelyn tarkoitus - tilausten käsittely Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 10 vuotta. 3.4.3. Käsittelyn tarkoitus - verkkokaupan palvelujen toiminnan varmistaminen. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 10 vuotta. 3.4.4. Käsittelyn tarkoitus - asiakkaiden hallinta Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 10 vuotta. 3.4.5. Käsittelyn tarkoitus - taloudellinen toiminta, kirjanpito Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - laissa määriteltyjen määräaikojen mukaisesti 3.4.6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - kirjanpito. Käsittelyn tarkoitus - markkinointi Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 10 vuotta. 3.5. Tietojen käsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriirifirmoille, siirtopalveluja tarjoaville yrityksille. Tietojen käsittelijä on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. Tietojen käsittelijä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle. 3.6. Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan henkilötietojen käsittelijä toteuttaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä. 3.7. Henkilötietojen käsittelijä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 10 vuotta.

  1. Rekisteröidyn oikeudet 4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tutustua niihin. 4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä. 4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheelliset tiedot. 4.4. Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. 4.5. Rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@iconfit.eu oikeuksiensa käyttämiseksi 4.6. Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle suojellakseen oikeuksiaan.
  2. Loppusäännökset 5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679, Viron tasavallan henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. 5.2. Tietojen käsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille iconfit.eu-sivuston kautta.