Skip to content

Yleiset ja yksityisyysehdot

Nämä European Foods OÜ:n (rekisterinumero 12548039) eli jatkossa ICONFITin osto- ja myyntiehdot (jatkossa ehdot) koskevat kaikkia yksityishenkilöitä (jatkossa Ostaja), jotka ostavat tavaroita tai tilaavat palveluita ICONFITin verkkokaupan (jatkossa verkkokauppa) kautta.

Maksamalla tilauksen tällä sivulla Ostaja vahvistaa hyväksyvänsä nämä yleiset ehdot.

ICONFITilla on oikeus muuttaa tai täydentää ehtoja ja hintaluetteloa ilman ennakkoilmoitusta. Mainitut muutokset ja lisäykset ilmoitetaan verkkosivustolla www.iconfit.fi  ja ne astuvat voimaan julkaisuhetkestä alkaen.

Kaikki Ostajan henkilötiedot, jotka ovat tulleet tietoon ICONFITin verkkokaupan vierailun ja ostosten tekemisen aikana, ovat luottamuksellisia. Syöttämällä tietoja verkkokaupassa Ostaja antaa oikeuden kerätä ja käsitellä Ostajan henkilötietoja (yrityksen nimi, nimi, yhteystiedot, toimitus- ja/tai rekisteröintiosoite, sähköpostiosoite jne.) ja välittää Ostajan henkilötiedot toimitusyhtiölle, joka hoitaa tavaroiden toimituksen (esimerkiksi DPD, Itella, Omniva jne). Suojattu tietoliikenneyhteys Maksekeskus AS:n / MakeCommercen kanssa takaa Ostajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden.

ICONFITilla on oikeus käyttää Ostajan sähköpostiosoitetta markkinointiin ja muihin uutisiin ja tarjouksiin, jos asiakas on hyväksynyt sen verkkosivustolla. Ostaja voi kieltäytyä sähköposteista napsauttamalla vastaavaa kieltäytymislinkkiä saadussa sähköpostissa.

Näiden ehtojen lisäksi verkkokaupasta ostettujen tuotteiden oikeudelliset suhteet perustuvat velvoitelakiin (VÕS), kuluttajansuojalakiin (TKS) ja muihin Viron tasavallassa voimassa oleviin lakeihin.

Tilausprosessi verkkokaupasta

Ostaja lisää haluamansa tuotteet ostoskoriin. Ostaja painaa "Tilaa" -painiketta ostoskorin sivulla tai tietoja näyttävää painiketta ostoskorin sisällön näyttämiseksi tilauksen suorittamiseksi. Ostaja tarkistaa tietonsa (nimi, sähköposti, osoite ja matkapuhelinnumero), valitsee toimitustavan, valitsee sopivan verkkopankin tai korttimaksun ja tarkistaa ostoksen summan.

Varmistaessaan, että tiedot ovat oikein, Ostaja rastittaa "Olen lukenut ja hyväksynyt myyjän yleiset ja yksityisyyskäytännöt" -ruudun sivun alareunassa ja painaa "Maksu" -painiketta.

Tavaran toimitus

Ostaja voi valita tavaran toimitustavan. Toimitusvaihtoehdot ja hinnoittelu on kuvattu "Toimitus" -sivulla, joka on saatavilla ylävalikosta.

ICONFIT hyväksyy maksut vain euroissa (EUR) ja tarjoaa seuraavat vaihtoehdot tavaroiden maksamiseen:

  • suoraan Maksekeskuksen pankkilinkkien kautta (Swedbank, SEB, Nordea, LHV, Krediidipank ja korttimaksut);

Ennakkomaksulla maksetut tilaukset käsitellään Ostajan saatuaan arkipäivinä klo 09:00–17:00.

Takaamme, että tavarat lähetetään viimeistään 2 arkipäivän kuluessa. Kuitenkin yleensä lähetämme kaikki ennen klo 13:00 arkipäivisin tehdyt tilaukset samana päivänä.

Peruuttaminen myyntisopimuksesta ja tavaran palautus

ICONFITilla on oikeus peruuttaa verkkokaupan kautta tehty myyntisopimus ilman seuraamuksia ja olla tarjoamatta palvelua tai olla toimittamatta tilattuja tavaroita seuraavissa tapauksissa:

  • Tuote on loppunut varastosta

  • Tuotteen hinta tai ominaisuudet on näytetty virheellisesti verkkokaupassa verkkokaupan järjestelmävirheen vuoksi.

Jos ICONFIT ei pysty täyttämään verkkokauppaan tehtyä tilausta, Ostajalle ilmoitetaan tästä 2 arkipäivän kuluessa yhteystietoja antaneella puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella. Ostajalle maksettu ennakkomaksu palautetaan 3 arkipäivän kuluessa, ellei toisin sovita Ostajan kanssa.

Jos tavarat eivät täytä vaatimuksia tai ovat viallisia, Ostajalla on oikeus vaatia ICONFITia vaihtamaan tavarat vaatimuksia vastaaviin ja/tai virheettömiin tavaroihin tai peruuttaa myyntisopimus ja palauttaa ei-vastaavat tavarat ICONFITin kustannuksella. Ostetut tavarat eivät ole palautettavissa, jos ne on valmistettu Ostajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan ja Ostajan esittämien ehtojen mukaisesti.

ICONFIT ei ole vastuussa tuotteen virheistä, jotka ovat syntyneet:

  • käytöstä ohjeiden ja/tai suositusten vastaisesti;

  • varastoinnista, joka ei noudata ohjeita ja/tai suosituksia;

  • ostajan tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamista vaurioista;

Kuluttajakaupassa sovelletaan sopimuksen peruuttamiseen ja ei-vastaavien tuotteiden palautukseen soveltuvia velvoitelain säännöksiä. Oikeus peruuttaa myyntisopimus 14 päivän kuluessa elintarvikkeiden hygieniasyistä ei ulotu elintarvikkeeseen, eikä ICONFIT voi laittaa palautettua tuotetta uudelleen myyntiin.

ICONFIT sitoutuu peruuttamaan myyntisopimuksen vain tapauksissa, joissa tietoja annettu tuotteista ei ole ollut oikein tai asiakkaalle on lähetetty tavarat, jotka eivät vastaa tilausta. Ostajan on lähetettävä vapaamuotoinen hakemus ICONFITin sähköpostiosoitteeseen info@iconfit.eu kolmen arkipäivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on oltava tietoa palautettavista tavaroista, palautuksen syy ja tilausnumero.

Jos tavaroiden palautuksen yhteydessä, ICONFITin suorittaman tavaroiden kunnostustarkastuksen perusteella, käy ilmi, että palautettavat tavarat ovat olleet käytössä tai niiden kunto on heikentynyt, Ostajan on korvattava tuotteen arvon aleneminen. ICONFIT voi esittää tästä vaatimuksen 30 päivän kuluessa tuotteen palauttamisesta, ja Ostajan on korvattava tuotteen arvon aleneminen.

Jos Ostaja ei ole samaa mieltä vähennysarvosta, joka on esitetty korvausvaatimuksessa, Ostajalla on oikeus käyttää riippumatonta asiantuntijaa määrittämään tuotteen arvon aleneminen. Asiantuntijan käyttöön liittyvät kustannukset jaetaan puoliksi Ostajan ja ICONFITin välillä, paitsi jos toisen osapuolen asema osoittautuu selvästi perusteettomaksi. Tällaisessa tapauksessa asiantuntijan käyttöön liittyvät kustannukset kuuluvat osapuolelle, jonka asema oli ilmeisesti perusteeton.

Korttimaksuissa hyvitykset tehdään vain samalle kortille, jolla maksu tehtiin.

Vastuu

ICONFIT on vastuussa Ostajalle, ja Ostaja on vastuussa ICONFITille näiden ehtojen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta niiden lakien ja säädösten mukaisesti, jotka ovat voimassa Viron tasavallassa.

ICONFIT on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä, ja ICONFIT välittää tarvittavat henkilötiedot maksuja varten valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS / MakeCommerce.

Verkkokaupasta ostettujen tuotteiden oston aikana ICONFITin ja Ostajan välillä syntyvät riidat ratkaistaan neuvottelujen kautta. Jos sopimukseen ei päästä, Ostajalla on oikeus vedota Harjun läänioikeuteen oikeuksiensa suojelemiseksi tai tehdä valitus Kuluttajavalituskomissiolle Kuluttajansuojaviraston kautta. Komissioon yhteyden ottaminen on kuluttajalle maksutonta, ja tapahtuman arvon on oltava yli 20 euroa. Kuluttaja voi tehdä valituksen itse tai edustajansa kautta. Kuluttajavalituskomission tiedot löytyvät Kuluttajansuojaviraston verkkosivuilta, ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioissa ota yhteyttä Euroopan unionin kuluttajaneuvontakeskukseen.

Yksityisyyskäytäntö

Yleiset määräykset 1.1. Tämä yksityisyyskäytäntö säätelee periaatteita henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä. Henkilötiedot kerätään, käsitellään ja säilytetään henkilötietojen rekisterinpitäjän European Foods OÜ:n (jatkossa rekisterinpitäjä) toimesta. 1.2. Henkilötietojen rekisterinpitäjän tarkoittamalla tavalla henkilörekisterin käyttäjä on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimesta. 1.3. Asiakkaalla yksityisyyskäytännön tarkoittamalla tavalla tarkoitetaan ketä tahansa, joka ostaa tavaroita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivustolta. 1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä määrättyjä tietojenkäsittelyn periaatteita. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön määräysten mukaisesti. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen 2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja säilyttämät henkilötiedot kerätään sähköisesti pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin välityksellä. 2.2. Jakamalla henkilötietonsa henkilötietojen rekisterinpitäjälle, rekisteröidyt antavat rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita henkilötietoja niiden määrittämiin tarkoituksiin, jotka rekisteröidyt jakavat suoraan tai epäsuorasti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluita verkkosivustolta. 2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoisesti väärän tiedon antaminen katsotaan yksityisyyskäytännön rikkomiseksi. Rekisteröidyn on ilmoitettava välittömästi rekisterinpitäjälle antamiensa tietojen muutoksista. 2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa rekisteröidyn tai kolmansien osapuolten kärsimistä vahingoista, jotka johtuvat siitä, että rekisteröity on antanut vääriä tietoja.

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely 3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja seuraavasti: 3.1.1. Etunimi ja sukunimi; 3.1.2. Puhelinnumero; 3.1.3. Sähköpostiosoite; 3.1.4. Toimitusosoite; 3.2. Edellä mainittujen lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä. 3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohdat: a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhteen tai useampaan määriteltyyn tarkoitukseen; b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn osallistumalla tekemän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä; c) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; f) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi, ellei tällaista etua kumoa rekisteröidyn etu tai niitä perusoikeuksia ja -vapauksia, joita henkilötietojen on suojattava, erityisesti jos rekisteröity on lapsi. 3.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen mukaan: 3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus ja turvallisuus Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – lain määrittelemien määräaikojen mukaisesti 3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilauskäsittely Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 10 vuotta. 3.4.3. Käsittelyn tarkoitus - verkkokaupan palvelujen toimivuuden varmistaminen. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 10 vuotta. 3.4.4. Käsittelyn tarkoitus - asiakkaan hallinta Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 10 vuotta. 3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloudelliset toimet, kirjanpito Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – lain määrittelemien määräaikojen mukaisesti 3.4.6. Käsittelyn tarkoitus - markkinointi Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 10 vuotta. 3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyhtiöille sekä siirtopalveluita tarjoaville yrityksille. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen vastuullisesta käsittelystä. Rekisterinpitäjä välittää maksuja varten tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle. 3.6. Käsittäessään ja säilyttäessään rekisteröidyn henkilötietoja rekisterinpitäjä toteuttaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, jotka takaavat henkilötietojen suojan vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä. 3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään 10 vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet 4.1. Rekisteröidyllä on oikeus päästä käsiksi ja tarkastella omia henkilötietojaan. 4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. 4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja. 4.4. Jos tietojenkäsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. 4.5. Rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@iconfit.eu käyttääkseen oikeuksiaan. 4.6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle suojatakseen oikeuksiaan. Loppumääräykset 5.1. Nämä tietosuojaehtoiset on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaata liikkuvuutta ja direktiivin 95/46/EY kumoamista (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietojen suojaa koskevan lain ja Viron tasavallan sekä Euroopan unionin lainsäädäntöä. 5.2. Tietojenkäsittelijällä on oikeus osittain tai kokonaan muuttaa tietosuojaehtoja ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivuston iconfit.fi kautta.